REVİR

REVİR

Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılan etkinlikleri kapsar. Okul sağlığı hizmetleri halk sağlığı hizmetlerinin bir parçası, ana ? çocuk sağlığının hizmetlerinin de devamıdır.

Özel Beşevler Anaokulumuzda bulunan revirde bir hemşiremiz gün boyu öğrencilerimizin sağlığı ve meydana gelebilecek yaralanmalarda ilk müdahaleyi yapmak üzere hazır bulunmakta ve hizmet vermektedir. Çocukların sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözümünde okul hemşiresinin rolleri üzerinde en belirleyici faktör görev tanımı olmakla birlikte okul yönetimimiz tarafından hemşirenin görev yetki ve sorumlulukları:

 Her öğrenciye sağlık kartı düzenleyerek takibini yapmak

 Öğrencilerin gelişimleri ile ilgili (boy-kilo) istatistikler tutmak, izlemek ve normal olmayan durumlarda ailelerle görüşmek.

Öğrencilerin aşılarını takip etmek ve veliyle iletişime geçerek gerekli aşıları yaptırmak

 Bulaşıcı hastalıklara karşı önlem almak

 Hasta öğrencileri tespit edip okul müdürü ve aileyle işbirliği yapmak

 Alerjisi olan öğrencilerimizin takiplerini yapmak (besin alerjisi, ilaç alerjisi)

 Okul saatleri içinde olabilecek kazalarda ilk yardım yapmak, okul müdürü ve aileye haber vermek, gerekli durumda hastaneye götürmek.

 Hekim istemi doğrultusunda tedavileri uygulamak  

 Okul içinde kazaya yol açabilecek durumları gözlemek

 İshal ve konstipasyon durumlarında diyet yemeği hazırlatmak, yemeklerde öğrencileri kontrol etmek

.Okul çevresi ve okulun temizliğiyle ilgilenmek, temizlik ve düzeni sağlamak

 Yapılan çalışmalar hakkında okul müdürüne bilgi verme

Foto Galeri

PAYLAŞ
Copyright © 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.